Chat with us, powered by LiveChat
Loading

Requesting location access...

Something went wrong while loading pickup times.

Select pickup time

Loading
Loading

Select pickup location

  Loading

  Enter your postal code

  No pickup locations near you. Try another postal code.

  Loading

  Inventory by location

  Zwroty winiet

  Czy można zawracać winiety?

  Jeżeli dokonano zapłaty za winietę i okazało się, że jednak nie jest potrzebna lub popełniono nieodwracalny błąd, nie ma możliwości jej zwrotu i odzyskania pieniędzy z systemów poborów opłat. W przypadku winiet nie obowiązuje 14-dniowy okres zwrotu ze względu na zakup towaru/usługi przez Internet. Opłaty drogowe wyjęte są z tego obowiązku, o czym mówi Dyrektywa Europejska:

  Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz służąca zaspokojeniem zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta. Zwrotom nie podlegają towary/usługi, dla których Unijna Dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumenckich wprowadza ograniczenia.

  Unijna Dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumenckich wprowadzająca ograniczenia, nie dotyczy kosztów samej usługi wykupu winiet w imieniu klienta, świadczonej przez serwis winiety-online.pl, a co za tym idzie wynagrodzenia pobieranego przez serwis za ten wykup. W tym przypadku obowiązują przepisy ogólne, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta.