Chat with us, powered by LiveChat
Loading

Requesting location access...

Something went wrong while loading pickup times.

Select pickup time

Loading
Loading

Select pickup location

  Loading

  Enter your postal code

  No pickup locations near you. Try another postal code.

  Loading

  Inventory by location

  Edycja zamówień

  W związku z tym, że opłaty drogowe nie podlegają prawu ochrony konsumenta każdy kraj w posiada własne wytyczne dotyczące możliwości edytowania zamówionych winiet.

  Nie można edytować winiet opłaconych dla krajów:

  • Węgry,
  • Rumunia,
  • Bułgaria,
  • Austria.

  Można edytować wykupioną winietę, jeżeli jej okres obowiązywania jeszcze się nie rozpoczął, w krajach:

  • Czechy,
  • Słowenia.

  Nie ma możliwości zmiany długości obowiązywania w ramach jednej winiety, jak również korekty kategorii (np. dopłaty do kategorii wyższej).

  Wyjątki od ogólnych reguł:

  • Słowacja zezwala na edycję winiety, maksymalnie 15 min od momentu jej opłacenia, jeżeli data startu ważności winiety nie przypada na dzień jej wykupienia.
  • Czechy zezwalają na jednorazową zamianę 2 znaków z numeru rejestracyjnego w winiecie, która już rozpoczęła swoją ważność, ale liczba znaków poprawionego numeru, musi być taka sama, jak błędnego.

  Zachęcamy do ostrożnego wprowadzania danych takich jak:

  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • kraj, w którym pojazd jest zarejestrowany, 
  • data rozpoczęcia ważności winiety.