Chat with us, powered by LiveChat
Loading

Requesting location access...

Something went wrong while loading pickup times.

Select pickup time

Loading
Loading

Select pickup location

  Loading

  Enter your postal code

  No pickup locations near you. Try another postal code.

  Loading

  Inventory by location

  Kodeks dobrych praktyk

  Sklep www.kup-winiety.pl deklaruje, że:

  1. Działa zgodnie z obowiązującymi Sprzedawcę internetowego przepisami. W przypadku zmian obowiązujących przepisów, DobrySpaw.pl będzie podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu dostosowania swojej działalności do zmienionych przepisów.

  2. Podaje informacje umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, co najmniej w zakresie wymaganym przez właściwe przepisy – w szczególności aktualne dane teleadresowe. Informacja powinna zostać podana w sposób czytelny i łatwo dostępny z każdego miejsca serwisu internetowego.

  3. Ma zamieszczony regulamin działania.

  4. Informuje w sposób wyraźny o celu i zakresie gromadzenia informacji o kliencie, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Zapewnia także zabezpieczenie gromadzonych danych, jak również realizację praw podmiotu, którego gromadzone dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  5. Informuje o cenie brutto oraz całkowitej cenie oraz warunkach dostawy (cena oraz termin). Informacja ta w całości jest podana najpóźniej przed momentem złożenia zamówienia. Niedopuszczalne jest ukrywanie dodatkowych opłat i podwyższanie ceny po złożeniu zamówienia o ile dokonujący zakupu nie zmieni warunków zamówienia.

  6. Informuje dokonującego zakupu o dostępnych sposobach płatności oraz ich ewentualnych kosztach oraz o momencie pobierania opłaty. Najpóźniej informacje te podawane są przed złożeniem zamówienia.

  7. Informuje w sposób jednoznaczny o cechach prezentowanych produktów. Dane techniczne produktów są zgodne z danymi udostępnianymi przez producenta. Opis produktu zawiera między innymi: nazwę produktu i producenta lub importera, znak zgodności i ewentualne inne dane wymagane przez odrębne przepisy, dobrej jakości zdjęcie produktu – tam gdzie to możliwe i uzasadnione.

  8. Jak najszybciej informuje dokonującego zakupu o ewentualnych nieprawidłowościach lub podejrzeniu wprowadzenia błędnych danych, aby nie narażać klienta na ewentualne straty lub mandat.

  9. Informuje dokonującego zakupu o jego prawie do odstąpienia od umowy, zgodnie z prawem.

  10. Zapewnia bezpieczeństwo przekazywania informacji.

  11. W sposób łatwy do archiwizacji i wydruku potwierdzi przyjęcie zamówienia.

  12. Umożliwia dokonującemu zakupu kontakt w formie telefonicznej, e-mailowej oraz przez formularz kontaktowy, wskazując jednocześnie godziny pracy, w jakich kontakt telefoniczny jest możliwy.

  13. Wskazuje jednoznacznie procedurę, precyzującą warunki, sposoby i terminy realizowania przez niego reklamacji i zwrotów, w tym także procedury odwoławcze w wypadku nieuwzględnienia reklamacji lub zwrotu.

  14. Przeszkoli wszystkich pracowników, obsługujących proces zakupu, na temat zobowiązań związanych z powyższymi praktykami.